B1 - B2

B1-B2

Image
B1 (Pre Lawer)

B1 (Pre Lawer)

Η προετοιμασία για το επίπεδο Β2 (Lower) είναι στην πραγματικότητα μια διαδικασία που διαρκεί για 2 χρόνια.

Αρχίζουμε με το Β1 (Α-Lower) όπου οι μαθητές αρχίζουν να γνωρίζουν τη μορφή των εξετάσεων. Πιο προηγμένα γραμματικά θέματα και δυσκολότερο λεξιλόγιο εμφανίζονται σε αυτό το επίπεδο.

B2 (Lawer)

B2 (Lawer)

Ο χρόνος διδασκαλίας του επιπέδου Β2 (Lower) είναι ο χρόνος κατά τον οποίο οι μαθητές αρχίζουν να προετοιμάζονται για τις εξετάσεις.

Αφού έχουν τελειώσει το κύριο βιβλίο, μαζί με το βιβλίο γραμματικής του συγκεκριμένου επίπεδου, οι μαθητές χρειάζονται αποκλειστικά τουλάχιστον 2 μήνες για να εξασκηθούν σε τεστ για το πτυχίο στο οποίο επιθυμούν να εξεταστούν.

Διδάσκουμε όλα τα Β2 πτυχία.

Image
Image
E class (προεραιτικό)

E class (προεραιτικό)

Η τάξη E είναι ένα επίπεδο το όποιο τα περισσότερα σχολεία αγγλικών δεν διδάσκουν. 

Αυτή η τάξη είναι προαιρετική σε περίπτωση που οι μαθητές χρειάζονται ένα χρόνο περισσότερο για την προετοιμασία μεταξύ των τάξεων Β1 (Α-Lower) και B2 (Lower).

ΠΤΥΧΙΑ

Cambridge Certificate, Michigan Certificate, ESB, MSU, Edexcel, Κρατικό Πιστοποιητικό (State Exams), City & Guilds

keeptalking logo btn1
Υψηλάντου 33-35
ΤΚ 69100 Κομοτηνή 

Search